เงื่อนไขการติดตั้ง
1. ท่อน้ำยา 4 เมตร ( ท่อทองแดงหนา เท่านั้น ) ฟรี
ค่าส่วนเพิ่มท่อน้ำยา กรณีเกินกว่า 4 เมตร ที่แถมให้
ขนาด 9,000 - 17,000 Btu. คิดเพิ่มเมตรละ 500.- บาท
ขนาด 18,000 - 32,000 Btu. คิดเพิ่มเมตรละ 550.- บาท
ขนาด 32,001 - 38,000 Btu. คิดเพิ่มเมตรละ 600.- บาท
ขนาด 38,001 - 48,000 Btu. คิดเพิ่มเมตรละ 650.- บาท
2. ท่อน้ำทิ้ง 10 และสายไฟ 7 เมตร ฟรี
ค่าส่วนเพิ่มท่อน้ำทิ้ง 10 และสายไฟ 7 กรณีเกินกว่า ที่แถมให้
ขนาด 9,000 - 17,000 Btu. คิดเพิ่มเมตรละ 60.- บาท
ขนาด 18,000 - 32,000 Btu. คิดเพิ่มเมตรละ 70.- บาท
ขนาด 32,001 - 38,000 Btu. คิดเพิ่มเมตรละ 80.- บาท
ขนาด 38,001 - 48,000 Btu. คิดเพิ่มเมตรละ 100.- บาท
3. เบรกเกอร์ 1 ชุด ฟรี
4. บริการหลังการขาย
รับประกันงานติดตั้ง 30 วัน ( หากมีกรณีปัญหาเกิดขึ้น ทางร้านจะเข้าดำเนินการให้ ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายในเงื่อนไขรับประกัน 30 วัน )
5. สมมาคุณแถมฟรี
ขาแขวนคอล์ยร้อน หรือขายางรองคอล์ยร้อน 1 ชุด 500
รางครอบท่อน้ำยา 1 ชุด ( 2 เมตร ) หากเกินกว่าที่แถมให้ คิดเพิ่มเมตรละ 500.- บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ)