แจ้งซ่อม/ล้างแอร์
ซ่อมแอร์รั่ว
คือ แอร์ที่เปิดมาแล้วเครื่องทำงานปกติทั้งตัวคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น แต่ไม่มีความเย็นออกจากด้านในห้อง เป็นลมเหมือนพัดลมธรรมดาแสดงว่าอาจมีการรั่วของระบบน้ำยา จากที่ใดที่หนึ่งซึ่งต้องตรวจเช็คหาจุดรั่วซึมให้พบและทำการเชื่อมปิดรอยรั่ว และแว๊คคัมระบบเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็เติมน้ำยาแอร์ใหม่
รายละเอียดการทำงานบริการซ่อมรั่ว
ตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์
**** กรณีหารอยรั่วไม่พบและต้องตัดมาเพื่อหารอยรั่ว **
ซ่อมแอร์ตันระบบ
คือ แอร์ที่เปิดมาแล้วเครื่องทำงานปกติทั้งตัวคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นแต่คอยล์เย็นด้านในไม่มีลมเย็นออกมา หรือมีลมเย็นออกมาได้สักพัก แล้วไม่มีความเย็นอีกเลย
**** การซ่อมแอร์ตันระบบจำเป็นต้องเปลี่ยนไดเออร์เสมอ ****
ซ่อมคอยล์ร้อน
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
เปลี่ยนมอเตอร์แอร์
ล้างแอร์
รายละเอียดการทำงาน
( ล้างใหญ่ ) คอยล์เย็น ( EVAPERRATOR )
1. ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
2. ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
3. ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย BLOVER
4. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ FILTER
5. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกูรสายไฟให้แน่น
6. ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม FANCOLL
7. ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม และระบบปรับอากาศ
8. เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องปรับอากาศ (Clean body)
( ล้างใหญ่ ) คอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )
1. ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซิ่ง และพัดลมด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
2. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟ และยึดสกูรสายไฟให้แน่น
3. ตรวจวัดแรงดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์
4. ตรวจเช็คการทำงานของไทร์มเมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ท ทุกชนิดของระบบคอมเพรสเซอร์
5. ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
ถอดแอร์เก็บ
รายละเอียดการถอดแอร์
1. ถอดแอร์ทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น
2. เมื่อต้องการขนส่งหรือถอดแอร์เก็บต่างสถานที่(คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
3. เมื่อต้องการล้างทำความสะอาดก่อนนำแอร์เก็บ(คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม) (ตามรายละเอียดการล้างแอร์)
หมายเหตุ ทางร้านจะต้องเป็นคนเก็บท่อทองแดงทั้งหมด
**** กรณีต้องการถอดแอร์จำนวนมากติดต่อขอราคาพิเศษได้ที่ 08-9445-9299 ****
รายละเอียดอุปกรณ์การติดตั้ง
1. ท่อน้ำยา 4เมตร
2. สายไฟ 10 เมตร
3. เบรกเกอร์ 1 ชุด
4. หุ้มเทปพันท่อ
**** อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับงาน ****
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
1. เมื่อต้องการขนส่งหรือติดตั้งต่างสถานที่ (คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
2. ขาแขวนคอยล์ร้อน (คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
3. รับประกัน 90 วัน เฉพาะสาเหตุที่มาจากการขนย้ายและการติดตั้ง
4. ฟรีแวคคัม-เติมน้ำยาเต็มระบบ
5. ตรวจสอบและทดลองเดินระบบใช้งานจริง
*ระยะเวลาการติดตั้งขึ้นอยู่กับสถานที่ในการติดตั้ง
**การย้ายและการติดตั้งเป็นแบบปกติทั่วไปตามอุปกรณ์มาตรฐาน
***รับประกันเฉพาะกรณีที่เกิดจากการติดตั้ง เท่านั้น
ย้ายแอร์เก่าทั้งชุด
ย้ายแอร์เฉพาะคอยล์เย็นหรือคอยล์ร้อน
**** แถมฟรี ล้างแอร์ 1 ครั้ง ล้างก่อนติดตั้ง ****
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในการติดตั้ง
1. เมื่อต้องการขนส่งหรือติดตั้งต่างสถานที่ (คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
2. ขาแขวนคอยล์ร้อน เพิ่มชุดละ 500.- 1,000.00 บาท
3. รับประกัน 90 วัน เฉพาะสาเหตุที่มาจากการขนย้ายและการติดตั้ง
4. ฟรีแวคคัม-เติมน้ำยาเต็มระบบ
5. ตรวจสอบและทดลองเดินระบบใช้งานจริง
*ระยะเวลาการติดตั้งขึ้นอยู่กับสถานที่ในการติดตั้ง
**การย้ายและการติดตั้งเป็นแบบปกติทั่วไปตามอุปกรณ์มาตรฐาน
***รับประกันเฉพาะกรณีที่เกิดจากการติดตั้ง เท่านั้น
*ค่าบริการในการตรวจเช็ค 300 – 1,000.00บาท*
**เสนอราคาก่อนลูกค้าสั่งซ่อม**
รายการ ขนาดเครื่อปรับอากาศ ราคาโดยประมาณ หมายเหตุ
(บีทียู) (บาท)
ค่าบริการตรวจเช็ค เครื่องปรับอากาศทุกชนิด  9,000 - 60,000  300.00 - 1,000.00  
ค่าชาร์จน้ำยาเพิ่ม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด  9,000 - 60,000  20.00 - 40.00/Psi  
ค่าบริการตรวจเช็ค - ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง  9,000 - 12,000  500.00 - 800.00  
ค่าบริการตรวจเช็ค - ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง  15,000 - 24,000  600.00 - 900.00  
ค่าบริการตรวจเช็ค - ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง  28,000 - 38,000  800.00 - 1,200.00  
ค่าบริการตรวจเช็ค - ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง  40,000 - 48,000  1,200.00 - 1,800.00  
ค่าบริการตรวจเช็ค - ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน  9,000 - 20,000  700.00 - 1,000.00  
ค่าบริการตรวจเช็ค - ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน  24,000 - 30,000  800.00 - 1,200.00  
ค่าบริการตรวจเช็ค - ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน  32,000 - 40,000  1,000.00 - 1,500.00  
ค่าบริการตรวจเช็ค - ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน  42,000 - 48,000  1,200.00 - 1,800.00  
ค่าบริการตรวจเช็ค - ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน  50,000 - 60,000  1,500.00 - 2,200.00  
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด  9,000 - 20,000  1,800.00 - 2,200.00  
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด  24,000 - 30,000  2,200.00 - 2,600.00  
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด  32,000 - 40,000  2,400.00 - 2,800.00  
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด  42,000 - 60,000  3,500.00 - 4,000.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  9,000 - 12,000  3,000.00 - 3,500.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  15,000 - 24,000  3,500.00 - 4,000.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  28,000 - 32,000  4,000.00 - 4,500.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  36,000 - 40,000  4,500.00 -5,000.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  42,000 - 60,000  5,000.00 - 6,000.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  9,000 - 12,000  3,000.00 - 4,000.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  15,000 - 24,000  3,500.00 - 4,000.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  28,000 - 32,000  4,000.00 -5,000.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  36,000 - 40,000  5,000.00 - 6,000.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  42,000 - 60,000  6,000.00 - 8,000.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับกาศแบบสี่ทิสทาง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  12,000 - 24,000  10,000.00 - 12,000.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับกาศแบบสี่ทิสทาง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  28,000 - 32,000  12,000.00 - 15,000.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับกาศแบบสี่ทิสทาง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  36,000 - 40,000  15,000.00 - 18,000.00  
ค่าติดตั้งเครื่องปรับกาศแบบสี่ทิสทาง (รวมท่อน้ำยา 4 เมตร)  42,000 - 60,000  18,000.00 - 24,000.00  
หมายเหตุ
* ราคานี้เป็นราคาเงินสด , ปรับเปลี่ยนตามระยะทาง , ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ฯลฯ
* ราคาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คาปาซิเตอร์ , มอเตอร์ , ฯลฯ (เสนอราคาก่อนซ่อม)
* ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ท่อดักท์ (สำรวจหน้างาน-เสนอราคา)
* ค่าติดตั้งให้ท่อน้ำยาไม่เกิน 4 เมตร สายไฟไม่เกิน 10 เมตร เบรกเกอร์(อุปกรณ์เพิ่มเติมคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)(สำรวจหน้างาน)
* รับประกันงานซ่อมเป็นระยะเวลา 90วัน
* เครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ว่าที่กำหนด (ติดต่อสอบถาม)
* ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม