DAIKIN


แผ่นกรองอากาศ 2 ประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว


นวัตกรรมใหม่ของแผ่นกรองอากาศจากไดกิ้นที่สามารถขจัดกลิ่นและแบคทีเรีย ได้ในแผ่นเดียว ช่วยดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า รวมทั้งควบคุมกลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรีย และไวรัสเพื่อให้คุณได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น

รุ่น บีทียู ราคาเครื่อง
FTM09NV2S 9,200 14,900.00
FTM13NV2S 13,000 16,900.00
FTM15NV2S 14,400 22,900.00
FTM18NV2S 18,090 25,900.00
FTM24NV2S 22,530 34,900.00
FTM28NV2S 24,500 36,900.00